Xin chân thành cám ơn vì đã tin tưởng vào website qtrealty.vn.

Trước khi vào đọc tham khảo thông tin cũng như sử dụng dịch vụ của qtrealty.vn, xin vui lòng đọc và ghi nhớ Điều khoản sử dụng tại qtrealty.vn. Việc sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào website qtrealty.vn sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản sử dụng.

Điều khoản sử dụng này được ký kết giữa qtrealty.vn với bất kỳ một cá nhân tổ chức, những người truy cập hoặc sử dụng website qtrealty.vn (được gọi chung là “quý khách hàng”).

qtrealty.vn là website cho phép người dùng tìm kiếm thông tin về bất động sản, bao gồm:

Cung cấp thông tin dự án bất động sản, chủ đầu tư trong các bài đăng trên Website với mục đích hỗ trợ thêm thông tin đánh giá cho quý khách hàng tham khảo.

Thông tin bán/cho thuê bất động sản cùng với hình ảnh, nội dung được hỗ trợ và đăng tải từ đội ngũ kinh doanh của qtrealty.vn.
Truy cập tới website qtrealty.vn quý khách hàng đồng ý:
Không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên web.

Quý khách hàng có thể tải các tài liệu trên website qtrealty.vn về làm thông tin tham khảo, nhưng tuyết đối không điều chỉnh các thông tin đó thành thông tin sai, hoặc vi phạm pháp luật và sau đó truyền tải đến những người dùng khác.

QTRealty không uỷ quyền hay cho phép bất cứ một tổ chức nào sử dụng hay chỉnh sửa với các tài liệu, bài viết trên website của qtrealty.vn trừ khi có văn bản đồng ý chính thức từ QTRealty.

qtrealty.vn chịu trách nhiệm cho sự hợp pháp, tính đúng đắn của các dữ liệu, thông tin bất động sản được đăng trên website.
Liên quan đến việc quý khách hàng sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho quý khách hàng các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin bất động sản khác qua email khách hàng cung cấp.

Với những vấn đề liên quan đến thông tin của sản phẩm bất động sản, liên quan đến tài chính, phí sử dụng dịch vụ qtrealty.vn đều có văn bản đóng dấu hợp pháp gởi đến khách hàng. Chúng tôi từ chối chịu trách nhiệm với khách hàng về những vấn đề liên quan khi không có giấy tờ pháp lý hợp pháp từ qtrealty.vn.

Khi nhân thông tin dịch vụ, hay bất động sản quý khách có thể chọn không nhận một số thông báo này bằng cách từ chối trong email.

qtrealty.vn có thể thêm hoặc xóa các tính năng, nội dung và chúng tôi cũng có thể ngừng một Dịch vụ mà không phải xin phép quý khách hàng. Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến cho quý khách hàng để quý khách hàng nắm bắt các thông tin này một cách nhanh nhất.
Quý khách hàng chỉ gửi yêu cầu hỗ trợ về các thông tin hỗ trợ dịch vụ hay trên website qtrealty.vn qua các kênh như điện thoại, chat được công khai trên website qtrealty.vn hay qua những văn bản có đóng dấu hợp pháp của QTRealty gởi đến khách hàng sử dụng dịch vụ của qtrealty.vn qua email. Nếu quý khách hàng nhận được bất kỳ thông tin hỗ trợ nào nhưng không phải từ các kênh này, vui lòng bỏ qua thông tin đó. QTRealty sẽ không chịu trách nhiệm cho độ xác thực của những thông tin từ nguồn đó.

Chỉ nhập các thông tin được yêu cầu trong phần liên hệ. Không sử dụng các từ ngữ mang tính chất xấu như các từ ngữ phản động hoặc sử dụng các từ ngữ khiếm nhã...

Cung cấp chính xác các thông tin BĐS, thông tin liên hệ, các thông tin sẽ được gởi đến quý khách hàng sau khi chuyên viên chúng tôi xác thực lại,và sẽ bị bỏ qua nếu thông tin không chính xác.
Các thông tin, bài viết, chia sẻ hữu ích trên website qtrealty.vn, quý khách hàng có thể chia sẻ trên các trang mạng xã hội cá nhân như: Facebook, Twitter, Messenger, Email.

Khi quý khách hàng muốn chia sẻ các thông tin của chúng tôi trên các trang cá nhân này của mình, đồng nghĩa với việc quý khách hàng đã đồng ý thực hiện các thao tác chia sẻ thông tin các tài khoản này với qtrealty.vn, như vậy chúng tôi mới có thể hỗ trợ quý khách hàng về việc chia sẻ thông tin lên mạng xã hội này.

điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng dịch vụ

1. Thông tin, nội dung trên website:

2. Sử dụng Dịch vụ

3. Gửi thông tin hỗ trợ

4. Chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội